Giám sát công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức huyện Thuận Thành

(BTV) Tiếp tục chương trình công tác, sáng 23/3, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát huyện Thuận Thành về công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2019-2022. Tham dự có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

 

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát

          Giai đoạn 2019 - 2022, huyện Thuận Thành đã tuyển dụng 285 công chức, viên chức. Năm 2022, huyện được giao 2.664 biên chế, tổng số có mặt 2.373 người. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện có mặt 337 người trong tổng số 360 chỉ tiêu được giao. 

          Tại buổi giám sát, UBND huyện Thuận Thành đề xuất HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng: Hướng dẫn cụ thể về việc xếp hạng cho các đơn vị sự nghiệp công lập đã sáp nhập; Tăng cường các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu của chính quyền đô thị; Thực hiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển xếp lương đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện…

          Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận những kết quả huyện Thuận Thành đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời, chỉ rõ những nội dung huyện cần tập trung thực hiện để khắc phục hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức; Đề nghị huyện tiếp tục rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm sát thực tế; Chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đúng nhu cầu; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ, văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Bá Trung, Trang Dung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại