Đại hội điểm Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Giao thông - Vận tải

(BTV) Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Đại hội được Công đoàn ngành Giao thông - Vận tải chọn tổ chức điểm để rút kinh nghiệm cho các CĐCS trong toàn ngành.

dai_ho_CDCS

Toàn cảnh Đại hội

CĐCS Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh có 51 đoàn viên trong tổng số 53 lao động, trong đó 23,5% là đoàn viên nữ, 41,1% đoàn viên là đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, đại diện, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động. Nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS Công ty tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đại hội bầu 5 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu 4 đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giao thông - Vận tải Bắc Ninh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mẫn Quỳnh – Doãn Hiếu

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại