Tham vấn ý kiến về ban hành Nghị quyết Quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2025

(BTV) Sáng 28/3, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh phối hợp với Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến về ban hành Nghị quyết “Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023–2025”. Nội dung này dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề sắp tới.

         chuan_ngheo

Toàn cảnh Hội nghị

          Dự thảo Nghị quyết Quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025” bao gồm: Các tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025; Quy định chuẩn hộ nghèo đối với khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người 1.750.000 nghìn đồng trở xuống; khu vực thành thị là 2.250.000 nghìn đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên; Quy định chuẩn hộ cận nghèo khu vực nông thôn, là 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống, Khu vực thành thị là từ 2.250.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

          Tại Hội nghị, đa số các ý kiến thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết; các đại biểu tập trung vào phân tích, đánh giá tác động của quy định chuẩn nghèo mới với điều kiện thực tế của địa phương; so sánh các phương án chính sách với quy định hiện hành… Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến chính sách cho hộ nghèo như: Bổ sung nhóm người cao tuổi không có người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo; cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ internet cho học sinh là con hộ nghèo….

        Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để làm căn cứ thảo luận, xây dựng chính sách sát thực tế, đúng đối tượng, đúng pháp luật. 

Bá Trung, Trang Dung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại