Thành ủy Từ Sơn đánh giá thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm

(BTV) Sáng 29/3, Ban thường vụ Thành ủy Từ Sơn đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2023, tập trung đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh dự.

TU_tu_Son_danh_gia

Toàn cảnh Hội nghị

          3 tháng đầu năm, Thành ủy, UBND thành phố Từ Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn phát triển kinh tế xã hội. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ đạt 27,3% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 740 tỷ đồng đạt 18% kế hoạch. Công tác giao thông, xây dựng, quản lý quy hoạch và quản lý đất đai, trật tự đô thị được chú trọng, Thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội được triển khai thực hiện theo quy định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

          Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi đề nghị Thành ủy Từ Sơn tiếp tục bám sát chủ đề công tác của tỉnh, có kịch bản tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, nhất là các lĩnh vực thế mạnh của địa phương; quán triệt thực hiện tốt nghị quyết số 87 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng tỉnh an toàn giao thông; đánh giá sát đúng đối với lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề để có giải pháp phục hồi và phát triển tích cực hơn trong thời gian tới; tập trung triển khai các dự án đầu tư công năm 2023; chú trọng các giải pháp tạo nguồn để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn …

Đài Phát thanh thành phố Từ Sơn

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại