Tập huấn nghiệp vụ ISO cho cán bộ, công chức hành chính

(BTV) Ngày 30/3, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cán bộ, công chức phụ trách ISO của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 
Toàn cảnh buổi tập huấn

Hơn 300 đại biểu được chuyên gia đến từ Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng phổ biến các nội dung: Tổng quan về hệ thống ISO 9001:2015; hướng dẫn xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch mục tiêu; phân tích bối cảnh rủi ro, cơ hội; lập kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO, rà soát, cập nhật thay đổi trong quy trình làm việc; sửa đổi, bổ sung, thay thế quy trình (nếu có); công bố mở rộng, thu hẹp phạm vi Hệ thống Quản lý chất lượng; cách thức đánh giá nội bộ (xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, lập báo cáo...); khắc phục sau đánh giá nội bộ; xem xét họp lãnh đạo…

Trên cơ sở đó, giảng viên kiểm tra, đánh giá nhận thức, kiến thức của học viên và cùng trao đổi về thực tiễn duy trì, áp dụng ISO tại cơ quan, đơn vị.

 
Trung Kiên, Bá Phúc

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại