9/17 dịch vụ dữ liệu của tỉnh kết nối với Nền tảng tích hợp, dữ liệu quốc gia

(BTV) Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 9/17 dịch vụ dữ liệu đã kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

7_19_du_lieu_ket_noi_voi_cong_dich_vu_cong_quoc_gia(1).png

Ảnh minh họa

          Trong đó có 6 dịch vụ thường xuyên phát sinh dữ liệu gồm: Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông; Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến - Bộ Tư pháp; Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Bộ Công an và Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách - Bộ Tài chính.        

          8 dịch vụ còn lại, các Sở, ban ngành chưa phối hợp với Bộ chủ quản và Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá - Bộ Tài chính; Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện - Bộ Giao thông vận tải; Liên thông Tài nguyên Môi trường - Thuế (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Hệ thống quản lý giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải; Cổng dịch vụ công của Bộ Xây dựng; Hệ thống phục vụ dịch vụ công của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Hệ thống mã bưu chính Vpostcode - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Hệ thống dịch vụ, tiện ích của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại