Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW của Bộ Chính trị

(BTV) Sáng 8/5, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau 2 năm triển khai, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và triển khai các nội dung hàng năm tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo đúng thời gian và nội dung chỉ đạo; thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia, góp phần xây dựng ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực của cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; trao đổi kinh nghiệm về những cách làm hay, đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận 01 trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối khen thưởng 32 tập thể, 50 cá nhân có nhiều thành tích trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Chu Oánh, Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại