100% người dân phường An Bình, thị xã Thuận Thành nhận tiền bồi thường GPMB đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô

(BTV) Với mục tiêu bàn giao 70% mặt bằng vào cuối tháng 6/2023, ngày 20/5, Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng thị xã Thuận Thành tiếp tục chi trả tiền cho các hộ thuộc khu phố Nghi Khúc, phường An Bình.

100% người dân phường An Bình đồng thuận nhận tiền bồi thường GPMB

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp, tài sản trên đất và di chuyển mồ mả đã phê duyệt, khu Nghi Khúc có 30 lượt hộ gia đình, cá nhân có diện tích thu hồi là gần 89 nghìn m2, kinh phí bồi thường trên 20,5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp là gần 14 tỷ đồng; Tài sản trên đất gần 6,5 tỷ và hỗ trợ di chuyển mồ mả là hơn 45 triệu đồng. Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên trong ngày, 100% người dân có diện tích đất thu hồi thuộc dự án đường Vành đai 4 đã đồng thuận, phấn khởi nhận tiền đền bù.

Đến nay, thị xã Thuận Thành đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đường Vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà Nội cho 2/8 xã, phường có diện tích đất thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 4- Vùng thủ đô. Dự kiến trong tuần tới sẽ tiếp tục chi trả phường Trạm Lộ; Phấn đấu trong năm 2023 sẽ bàn giao 100% diện tích đất phục vụ cho dự án trọng điểm quốc gia.

 
Xuân Trường, Đình Nghĩa

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại