Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân

(BTV) Sáng 23/5, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn về kỹ năng dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đại biểu HĐND huyện hoạt động chuyên trách và cán bộ trực tiếp tham mưu, giúp việc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 2 ngày 23-24/5, 320 đại biểu HĐND tỉnh và cán bộ chuyên trách được được nghe các báo cáo viên là những người có chuyên môn, kinh nghiệm trao đổi, truyền đạt về 04 chuyên đề về: Tài chính ngân sách; Ngân sách nhà nước; chuyên đề về khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; và nghe tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh và kỹ năng thẩm tra, giám sát về tình hình kinh tế -  xã hội; … Các chuyên đề được bồi dưỡng tại Hội nghị này là những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, có phạm vi rộng, đồng thời trong thực tế triển khai nhiệm vụ phát sinh nhiều vướng mắc trong quá trình hoạt động. 

 Hội nghị này có ý nghĩa quan trọng, giúp cho các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bổ sung thêm những kỹ năng, kiến thức, làm dày thêm những kinh nghiệm, giúp các đại biểu bản lĩnh, tự tin hơn trong tổ chức và thực hiện vai trò, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, từ đó góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong giai đoạn mới.

 
Tân Trung  - Văn Công

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại