Quốc hội thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

(BTV) Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay ngày 23/5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV họp tại Hội trường, nghe báo cáo về một số nội dung; thảo luận về chương trình xây dựng luật và pháp lệnh, dự án Luật Giá (sửa đổi).

Toàn cảnh kỳ họp
         
Mở đầu phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày; Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội nghe báo cáo Tờ trình và thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
         
Liên quan đến nội dung này, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh cơ bản đồng tình với nội dung Tờ trình, tuy nhiên, cử tri phản ánh việc rà soát pháp luật có lúc, có nơi còn hình thức, chưa sâu sát, chưa đưa ra định hướng cụ thể. Để đảm bảo tính ổn định, nâng cao chất lượng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trước hết Chính phủ cần chỉ đạo tổ chức việc rà soát để xem xét chặt chẽ sự cần thiết khi cho ý kiến về đề nghị xây dựng luật, pháp luật. Các cơ quan đề xuất cần làm rõ sự cần thiết, đánh giá tác động, phạm vi điều chỉnh. Bộ Tư pháp, Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội có trách nhiệm rà soát trước khi trình ra Quốc hội xem xét, thông qua.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Tờ trình về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giá (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

 
Phi Trường, Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại