Bế mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động HĐND năm 2023

(BTV) Ngày 24/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giới thiệu 2 chuyên đề còn lại và bế mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động HĐND năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung trực tiếp truyền đạt chuyên đề cuối và bế mạc tập huấn. Cùng dự có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Be_mac_lap_tap_huan_HDND_tinh(3)

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu được nghe các báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề: Phân tích chỉ số chất lượng quản trị tỉnh năm 2022 và giải pháp cải thiện năm 2023. Chuyên đề về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh và kỹ năng thẩm tra, giám sát về tình hình kinh tế-xã hội do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi sâu vào khái quát các nội dung liên quan đến kinh tế-xã hội: Các khu vực, thành phần, ngành kinh tế; tầm nhìn, chiến lược, quan điểm, phương hướng, phương châm chỉ đạo, mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ, giải pháp; quy hoạch, chương trình, kế hoạch; phương pháp thẩm tra, giám sát…

         Be_mac_lap_tap_huan_HDND_tinh(2).png

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những chuyên đề tập huấn đã được lựa chọn kỹ, tập trung vào những nội dung cốt lõi, đi sâu vào những vấn đề liên quan đến các hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND trên các lĩnh vực như: Ngân sách Nhà nước; khiếu nại, tố cáo và kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nạo, tố cáo của công dân; chỉ số chất lượng quản trị; kỹ năng thẩm tra, giám sát về tình hình kinh tế-xã hội…là những vấn đề hết sức khái quát, cần thiết, thực tiễn. Trên cơ sở nội dung tập huấn, đồng chí đề nghị các học viên tiếp tục nâng cao ý thức tự học tập, rèn luyện, nghiên cứu, nhiệt huyết, trách nhiệm, gương mẫu, lắng nghe, thấu hiểu, khách quan, công tâm… Từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử và nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại