Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam

(BTV) Sáng 26/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24 ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam. Dự, chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân Khu I; đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

So_ket_5_nam_quoc_phong_dia_phuong(3).png

Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 24, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chiến lược quốc phòng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu quán triệt và thực hiện nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền và các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, chính sách quân đội, hậu phương quân đội và công tác dân vận...được đẩy mạnh. Đồng thời tham mưu kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế - xã hội, kinh tế - xã hội với quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện và khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.

So_ket_5_nam_quoc_phong_dia_phuong(2).png

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị tập trung thảo luận làm rõ kết quả, hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết trong thời gian tiếp theo với phương hướng chung: Bám sát lãnh, chỉ đạo của cấp trên, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân Khu I đề nghị các cấp ủy, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết 24 gắn với thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, quân sự, xây dựng KVPT trong tình hình mới; Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại