Ban Tổ chức T.Ư lấy ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm

(BTV) Sáng 30/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

TIN_TRUA_BTC_LAY_Y_KIEN(1)

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy định 132 của Bộ Chính trị về kiểm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung nhấn mạnh ưu điểm, những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Quy định 132 của Bộ Chính trị. Đồng thời đề xuất một số nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến: Nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; Các căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; Đối tượng, nội dung kiểm điểm; Về trách nhiệm, thẩm quyền; Tiêu chí đánh giá xếp loại; Phương pháp, quy trình đánh giá, xếp loại; cũng như các tiêu chí xếp loại chất lượng; cách thức tổ chức thực hiện.

Việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định 132 của Bộ Chính trị nhằm cập nhập kịp thời văn bản chỉ đạo của T.Ư; Làm tốt công tác xây dựng Đảng; Khắc phục tình trạng đánh giá chồng chéo, hình thức, tình trạng nể nang, né tránh; Để việc thực hiện đánh giá, xếp loại dần đi vào thực chất, phát huy hiệu quả thiết thực.

H.Tâm, L.Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại