Quốc hội thảo luận về Luật Giao dịch điện tử

(BTV) Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 30/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

30_qh1

Toàn cảnh phiên làm việc của Quốc hội ngày 30/5

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật, với 77 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại tổ, 15 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị đại biểu chuyên trách thảo luận về dự án Luật và xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo gồm 7 Chương, 54 Điều, trong đó đã sửa đổi, bổ sung về nội dung tại 36 Điều; Sửa đổi, bổ sung về kỹ thuật tại 05 Điều; bố cục lại 01 Chương, bỏ 03 Điều, bổ sung 02 Điều và một số nội dung khác.

Sau khi nghe báo cáo tiếp thu, giải trình, Quốc hội tập trung thảo luận các nội dung: Phạm vi điều chỉnh, khái niệm, giải thích từ ngữ, thuật ngữ, trách nhiệm quản lý Nhà nước về giao dịch điện tử, trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành khác, chữ ký số chuyên dùng, dịch vụ tin cậy tại doanh điện tử, cơ quan cấp phép cho tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy. Trong đó, đa số bày tỏ đồng tình với dự thảo giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý về giao dịch điện tử. Tuy nhiên, cần làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ có liên quan; Đặc biệt, cần xem xét vấn đề này dưới góc độ quốc phòng, an ninh quốc gia. Đối với vấn đề chữ ký điện tử số công vụ, sự tách bạch giữa chữ ký số công vụ phải được sử dụng mật mã cơ yếu để nghiên cứu theo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị rà soát, chỉnh lý kỹ thuật để đảm bảo thống nhất,…

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận về Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận; Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, tỉnh Bình Thuận. 

Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Phi Trường, Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại