Đảng bộ Sở VHTT&DL kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025

(BTV) Sáng 30/5, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Hướng dẫn, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn đảng viên trong Đảng bộ.

so_van_hoa_so_ket(1)

Toàn cảnh hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Trong đó, đã tham mưu trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, ban hành Nghị quyết số 71 về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà nước và của tỉnh, góp phần quan trọng công tác phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025, trọng tâm là tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Phấn đấu, hằng năm Đảng bộ đạt: Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 20% Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu không có Chi bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, hướng dẫn, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trần Cường, Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại