Sở GTVT Bắc Ninh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

(BTV) Chiều 30/5, Sở GTVT Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GTVT lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.

so_gtvt_so_ket_giua_nhiem_ky(1)
Toàn cảnh hội nghị
Trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT Bắc Ninh luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được thông qua tại Nghị quyết Đại hội. Đối với công tác quản lý và thực hiện dự án, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong xây dựng cơ bản, đảm bảo việc đấu thầu và tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch, rộng rãi đối với tất cả các dự án. Giai đoạn 2020 – 2023, Ban QLDA được giao làm chủ đầu tư của 30 dự án đầu tư xây dựng. Trong 21 dự án đã triển khai thực hiện, có 08 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Với tổng nguồn vốn đã giải ngân là 1.708 tỷ đồng, đạt 88,5% kế hoạch. Có 30/44 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch so với mục tiêu Đại hội. Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) 3 năm liền đều “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Về phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp giai đoạn 2023-2025  được Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT Bắc Ninh tập trung chỉ đạo đó là: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; Động viên cán bộ, đảng viên đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng các đoàn thể vững mạnh toàn diện. Triển khai thực hiện các công trình giao thông do Ban Quản lý dự án XDGT làm chủ đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh và của ngành GTVT.
Hữu Vang, Phạm Quý

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại