Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ

(BTV) Chiều 31/5, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự có đồng chí Trần Thị Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. 

Toàn cảnh hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ, nghiêm túc, chất lượng và kịp thời. Hằng năm, Đảng bộ đều ban hành Nghị quyết đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, 6 mục tiêu chủ yếu đã đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đảng bộ đã tham mưu, giúp việc Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự 5 kỳ họp Quốc hội; Tổ chức 16 hội nghị xây dựng Luật, lấy ý kiến góp ý vào 52 dự án Luật; Tổ chức 16 cuộc giám sát chuyên đề của Quốc hội; 9 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Quốc hội… Tham mưu giúp việc Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 18 kỳ họp; Ban hành 299 Nghị quyết; Tổ chức 5 cuộc giám sát chuyên đề, 11 đợt tiếp xúc cử tri. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đạt được nhiều kết quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, đề ra 07 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 
Phạm Tiến, Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại