Đảng bộ Đài PT&TH Bắc Ninh sơ kết giữa nhiệm kỳ

(BTV) Sáng 31/5, Đảng ủy Đài PT&TH Bắc Ninh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh hội nghị

Dang_bo_Dai_so_ket_giua_nhiem_ky(2)

Các đại biểu dự hội nghị


Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Đài lần thứ XVI đến nay, Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh luôn coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan, đặc biệt là ý thức trách nhiệm của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay; Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, đổi mới các chương trình phát thanh, truyền hình. Tăng thời lượng tự sản xuất, thay đổi kết cấu chương trình cho phù hợp với từng nhóm đối tượng khán thính giả. Kịp thời tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Công tác tổ chức cán bộ được Đảng ủy quan tâm, nhất là quy hoạch, bổ nhiệm đúng quy trình, quy định của Nhà nước. Công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng thực hiện đạt được kết quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đề ra.


Hội nghị cũng sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trong công tác tổ chức triển khai thực hiện và công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết phải thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.

Dang_bo_Dai_so_ket_giua_nhiem_ky(4)

Dang_bo_Dai_so_ket_giua_nhiem_ky(3)

Đồng chí Nguyễn Văn Toán, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT&TH Bắc Ninh phát biểu kết luận hội nghị


Về nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ Đài PT&TH Bắc Ninh tiếp tục xây dựng đơn vị trở thành một Đài mạnh trong khu vực, đảm bảo thời lượng phát sóng chương trình sản xuất mới đạt 30% tổng thời lượng; Chú trọng phát triển kinh tế báo chí truyền thông, tạo nguồn lực để đầu tư, nâng cao chất lượng chương trình; Tiếp tục giáo dục bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; Phấn đấu 100% đảng viên, người lao động trong cơ quan đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Hàng năm có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kiểm tra từ 2 đến 4 Chi bộ.

 Chu Oánh, Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại