Ngành Tài nguyên và Môi trường sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa V

(BTV) Đảng bộ Sở TN&MT tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ngành TN&MT khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh hội nghị

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở TN&MT luôn đoàn kết, thống nhất, xác định đúng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và quyết tâm tổ chức thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao. Gắn thực hiện Kết luận 01 của Bộ chính trị với chuyên môn nghiệp vụ nên nhiều chỉ tiêu đều đạt so với Nghị quyết đề ra. Đã tham mưu trình tỉnh ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật và 7 báo cáo, đề án bám sát yêu cầu, tình hình thực tế của tỉnh. Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở 1 số thủ tục. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được đẩy mạnh với việc hoàn thành dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Tiên Du, 9 khu Công nghiệp cơ bản thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; 100% tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom, xử lý; 100% tỷ lệ chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, y tế được thu gom và xử lý… Hội nghị đã tập trung bàn thảo và thống nhất đề ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT lần thứ V.
 
Thanh Hoàn, Nguyễn Lương

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại