Bộ tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn an toàn giao thông

(BTV) Theo Quyết định Bộ tiêu chí ATGT vừa được UBND tỉnh ban hành; đối với Bộ tiêu chí “Xã, phường, thị trấn an toàn giao thông” gồm 6 tiêu chí chính và 19 tiêu chí thành phần với thang điểm tối đa 100 điểm.

Một hội nghị cam kết ATGT trên địa bàn

          Trong đó, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 15 điểm; hoàn thiện hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông 20 điểm; giữ vững trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn 15 điểm; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành tốt quy định về trật tự an toàn giao thông, xây dựng mô hình tự quản về an toàn giao thông 25 điểm; huy động lực lượng tham gia thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật trự an toàn giao thông 15 điểm; người tham gia giao thông chấp hành tốt giao thông đường bộ 10 điểm. Không xem xét phân loại, chấm điểm đối với địa phương có từ 5% dân số trở lên trên địa bàn quản lý nhận thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông; trong 01 năm có từ 2 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng trở lên xảy ra trên địa bàn quản lý; có trên 50% cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn quản lý không đạt “Cơ quan, đơn vị, nhà trường an toàn giao thông” theo quy định.

          Xã, phường, thị trấn đạt từ 80 điểm trở lên được đánh giá là “Xã, phường, thị trấn an toàn giao thông”.

 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại