Tổng kết Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh

(BTV) Sáng 23/8, tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu bao bì Thăng Long, Cụm công nghiệp Đình Bảng, thành phố Từ Sơn. Bộ Công thương, UBND tỉnh và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ tổng kết Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh. Tới dự có đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, lãnh đạo Samsung Việt Nam, lãnh đạo Sở Công thương Bắc Ninh.

TONG_KET_DU_AN_HOP_TAC_PHAT_TRIEN_NHA_MAY_THONG_MINH_SAMSUNG(2)

Toàn cảnh buổi làm việc


Được triển khai từ tháng 6/2023 đến nay,  Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu bao bì Thăng Long, nhằm xây dựng phần mềm điều hành sản xuất (MES) in. Hỗ trợ việc quản lý kết quả, tiến độ theo thời gian thực; Xây dựng môi trường truy vấn chất lượng, môi trường quản lý chất lượng nguyên liệu; Quản lý hiệu suất thiết bị; Quản lý lịch sử thông số máy; Xây dựng môi trường quản lý tồn thành phẩm; Quản lý Loss, L/Time từng công đoạn; Xây dựng môi trường phân tích, dự báo bất thường theo thời gian thực.


Qua một thời gian triển khai, nhà máy thông minh của Công ty được nâng từ mức level 0.8 lên level 3.0 (mức tối đa 5.0) tạo bước ngoặt trong việc xây dựng được các hệ thống quản lý, vận hành, giám sát tự động, ứng dụng chuyển đổi số, giảm thời gian ghi chép, nâng cao năng lực quản lý kết quả sản xuất và đảm bảo năng lực thực thi theo kế hoạch sản xuất, đảm bảo độ chính xác, cải tiến chất lượng các công đoạn trong sản xuất, cải tiến hiệu suất thiết bị, tăng năng suất, giảm chi phí tồn kho…


Đây là năm thứ 4 thực hiện nội dung của Biên bản ghi nhớ 3 bên giữa Bộ Công thương, UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kể từ năm 2022, Dự án phát triển nhà máy thông minh tiếp tục được đưa vào nội dung tư vấn cho các doanh nghiệp tại Bắc Ninh nhằm nâng cao hơn nữa trình độ quản trị sản xuất của doanh nghiệp, từng bước chuyển đổi số trong sản xuất tiến tới tự động hoá. Năm 2023, Dự án hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh tại 05 doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh.

Phạm Tiến, Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại