Tháng 8 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,2%

(BTV) Tháng 8/2023, mặc dù, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như biến động giá xăng, dầu, nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới nhưng nhìn chung mặt bằng giá hàng hóa trên địa bàn vẫn cơ bản được kiểm soát tốt, đảm bảo nguồn cung mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

ban_le_hang_hoa(2)

Tháng 8, doanh thu bán lẻ hàng hoá trong tỉnh tăng cao nhất 19,6%

         
Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 5.600 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, với 6/11 nhóm hàng tăng, trong đó, tăng cao nhất là các nhóm hàng: Lương thực, thực phẩm; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình và hàng hóa khác. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 735 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ du lịch và lữ hành tăng đột biến so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 61.200 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 46.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng nhiều nhất và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại