Bắc Ninh: 8 tháng cấp giấy chứng nhận điều kiện ATTP cho 433 cơ sở

(BTV) Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho 433 cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm trên địa bàn.

Cap_giay_chung_nhan_co_so_du_dieu_kien_ATTP(2)

Các cơ quan chức năng kiểm tra ATTP tại bếp ăn


Trong đó, cấp mới cho 392 cơ sở, số còn lại là cấp lại. Qua việc thẩm định các cơ sở xin cấp phép đủ điều kiện về an toàn thực phẩm cho thấy: Ý thức chấp hành của hầu hết các cơ sở đã được nâng lên rõ rệt, các cơ sở sản xuất kinh doanh đều tuân thủ đúng các quy định về an toàn thực phẩm, nguồn gốc, xuất sứ thực phẩm rõ ràng, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động đều được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị mắc các lỗi vi phạm về thủ tục hành chính, các quy định bắt buộc trong sản xuất kinh doanh an toàn thực phẩm như việc đeo khẩu trang, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, vệ sinh môi trường khu sản xuất, chế biến….


Các Đội Thanh tra, quản lý an toàn thực phẩm và phòng chuyên môn của Ban Quản lý an toàn thực phẩm đã nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở hoàn thiện đủ thủ tục cần thiết, khắc phục các lỗi còn khiếm khuyết để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

 Anh Nguyên, Chu Oánh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại