Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18

(BTV) Sáng 29/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 18. Các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

toan

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm chuẩn bị trước một bước cho hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến tổ chức vào ngày 11-10 tới. Hội nghị cho ý kiến vào 7 nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 và đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hoạch định những biện pháp, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Trên tinh thần ấy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị để ban hành các kết luận nội dung kỳ họp đạt chất lượng cao.

bi_thu

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Tờ trình thông qua Dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung trình bày tại hội nghị nêu rõ: Dự thảo đã đánh giá đặc điểm tình hình, với những thuận lợi, đặc biệt là những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ như: Dịch bệnh Covid-19, suy giảm kinh tế; những tồn tại, vi phạm sau thanh tra, kiểm tra, giám sát; đồng thời, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BCH Đảng bộ tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện 75/93  kế hoạch, đề án lớn  trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (đạt 80,6%) và 25/27 Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (đạt 92,6%). Qua rà soát, đánh giá, đến nay có 7 chỉ tiêu đã vượt mục tiêu Đại hội, 2 chỉ tiêu đạt mục tiêu Đại hội, 18 chỉ tiêu đang thực hiện mục tiêu Đại hội.

dong_chi_chung

ong_chung_1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung trình bày Dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Về phương hướng chung đến năm 2025, giữ nguyên phương hướng đến năm 2025 xây dựng tỉnh Bắc Ninh đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I và đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dự báo đến năm 2025, có 18 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt mục tiêu Đại hội, có 9 chỉ tiêu khó khăn để hoàn thành mục tiêu Đại hội, 2 chỉ tiêu tính số liệu cuối nhiệm kỳ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho giữ nguyên các mục tiêu chủ yếu, phấn đấu thực hiện hoàn thành đến năm 2025.

Về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung, Bắc Ninh đã chủ động tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 và 5 quyết tâm chính trị, giải quyết 8 điểm “nghẽn” trong phát triển kinh tế…Với nhiều giải pháp đột phá, kinh tế - xã hội đã có bước phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì mức tháng sau tháng sau tăng cao hơn tháng trước. Thương mại dịch vụ phát triển tốt, doanh thu bán lẻ hàng hóa dịch vụ 9 tháng tăng 19,8%. Các hoạt động đối ngoại, hợp tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Thành lập 5 tổ chuyên gia giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng gấp 3,1 lần về số dự án cấp mới và gấp 5,1 lần về vốn đăng ký, thành lập mới doanh nghiệp tăng 31%... Các lĩnh vực Văn hóa, xã hội phát triển toàn diện; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm. Tuy nhiên, còn nhiều chỉ tiêu tăng trưởng thấp: GRDP giảm 9,63% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) giảm 13,8%; hoạt động xuất nhập khẩu giảm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 20,2%; thu ngân sách nhà nước giảm 5,8%, tổng vốn đầu tư phát triển giảm 15,8%.

dai_bieu

dai_bieu_3

dai_bieu_2

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo giữa nhiệm kỳ, và kịch bản tăng trưởng Quý 4/2023, thống nhất: Nỗ lực phấn đấu cao nhất hoàn thành phương hướng và các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XX đề ra. Đối với 9 chỉ tiêu khó khăn thực hiện Nghị quyết Đại hội, cần chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức, cá nhân phụ trách; có lộ trình, giải pháp, phấn đấu hoàn thành Nghị quyết đề ra. Tập trung hoàn thành xây dựng và triển khai 11 kế hoạch, đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 2 nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tập trung chỉ đạo, có giải pháp đồng bộ, cụ thể, quyết liệt tháo gỡ, giải quyết 8 “điểm nghẽn”; Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thực hiện có hiệu quả 03 giải pháp đột phá tạo động lực mới trong phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững. Quyết liệt trong điều hành ngân sách đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp đùn đẩy hoặc cố tình kéo dài thời gian, thực hiện công việc không kịp thời, hiệu quả. Giải quyết những vụ việc tồn đọng, kéo dài liên quan đến vấn đề đất đai; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác kết nạp, phát triển đảng viên; triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm…

chu_tich_phat_bieu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu tại hội nghị

Làm rõ thêm những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục trong 3 tháng cuối năm để triển khai, tháo gỡ các nút thắt, thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, tập trung đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng nâng cao trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đề án trong kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội quý 4/2023.

Hội nghị cũng cho ý kiến, thảo luận các nội dung: Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng (giai đoạn 2018-2023); Báo cáo kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Tỉnh ủy về về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Báo cáo những công việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã giải quyết trong quý III năm 2023…

BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại