Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2018

(BNTV) Sáng 08/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2017, hoạt động của ngành Tuyên giáo bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy, chủ động tham mưu triển khai học tập các nghị quyết, chỉ  thị của Trung ương, của tỉnh theo hướng đổi mới chất lượng, hiệu quả. Cụ thể: Đã tham mưu Tỉnh ủy triển khai, quán triệt Nghị quyết T.Ư 5, 6 (khóa XII) được Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận là điểm sáng; hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đạt kết quả; giúp cấp ủy biên soạn, xuất bản cuốn “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh 2008-2017”. Công tác định hướng tuyên truyền, nắm bắt tình hình hình dư luận xã hội bám sát chương trình, kế hoạch của cấp ủy, tập trung tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh. Công tác giáo dục lý luận chính trị chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ, kế hoạch. Công tác văn hóa, văn nghệ và lịch sử Đảng bộ được quan tâm thực hiện. Công tác khoa giáo được tiến hành đồng bộ, từng  bước nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn. Công tác phối hợp theo Quyết định 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X; chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ Tuyên giáo và tham gia làm tốt việc thẩm định đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ các đoàn thể nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong năm 2017;  đề xuất, kiến nghị những giải pháp thiết thực trong công tác Tuyên giáo năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong khái quát nhanh kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt xa mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đồng chí mong muốn, năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các Sở, ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh, cụ thể: Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Bắc Ninh phấn đấu không có thực phẩm bẩn; hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới của năm 2018.         

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo trong năm qua; nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2018:  Ngành Tuyên giáo cần bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước mắt, căn cứ vào Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, Mặt trận, các đoàn thể năm 2017, nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018 để xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ; bám sát các văn bản đã được Tỉnh ủy ban hành, nhất là công văn số 570 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu; tuyên truyền Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền toàn diện đời sống xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của đất nước; tăng cường vai trò chỉ đạo đối với hoạt động báo chí – xuất bản, phát huy vai trò chủ lực của báo chí trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,  giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân; tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Tết Mậu Tuất 2018.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
                                                                             Phạm Tiến – Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại