Hội thảo: Phát huy giá trị văn hoá Bắc Ninh góp phần xây dựng tỉnh phát triển toàn diện

(BTV) Sáng 14/11, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Phát huy giá trị văn hóa Bắc Ninh góp phần xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giá trị truyền thống và hiện đại”.

TR._DANG_HOI_THAO_KH(2)

Các đại biểu dự Hội thảo


Thực hiện Nghị quyết của T.Ư, Nghị quyết của 71 của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa, Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, với sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân; Nhiều phong trào văn hóa, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự xã hội, bản sắc văn hóa, thúc đẩy phát KTXH.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận, làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, thực trạng và các giải pháp để phát huy giá trị văn hóa Bắc Ninh, kết hợp chặt chẽ, hài hoà giá trị truyền thống và hiện đại. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; Vai trò của công tác tuyên giáo trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh thời kỳ mới; Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, thiết chế văn hóa; Chính sách, nguồn nhân lực bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống; Phát huy giá trị văn hóa trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, và lễ hội…


Thông qua Hội thảo nhằm góp phần bảo tồn, phát triển văn hoá Bắc Ninh nhân văn, khoa học, sáng tạo, đảm bảo hài hoà giữa giá trị truyền thống với giá trị hiện đại; Tăng cường hội nhập quốc tế, làm phong phú thêm giá trị văn hoá của quê hương.

 H. Tâm, L. Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại