Quốc hội chính thức thông qua Luật Viễn thông sửa đổi: Sẽ có mức giá khởi điểm để đấu giá số thuê bao di động

Sáng 24-11, với đa số đại biểu tán thành (94,74 % tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi).

Luật Viễn thông (sửa đổi) gồm 10 chương, 73 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Viễn thông sửa đổi: Sẽ có mức giá khởi điểm để đấu giá số thuê bao di động

 Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao. Ảnh: Trọng Hải

* Trước đó, đáng chú ý, trong quá trình thảo luận, có ý kiến đề nghị những số thuê bao dịch vụ viễn thông cũng cần được chia ra các nhóm để đánh giá đúng giá trị, giảm thiểu trường hợp bỏ cọc khi đấu giá và giao Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết. Các đại biểu đề nghị giải trình các biện pháp để kiểm soát việc bỏ tiền đặt cọc tham gia đấu giá kho số viễn thông.

Giải trình, làm rõ về nội dung này, tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết: Việc đánh giá để phân nhóm theo giá trị các số thuê bao có cấu trúc đặc biệt là khó khả thi vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quan niệm của người sử dụng, vùng, miền.

"Việc xác định một mức giá khởi điểm cho số thuê bao thực hiện đấu giá cũng như lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến và trả giá lên theo giá khởi điểm và bước giá là phù hợp quy định của Luật Đấu giá tài sản hiện hành (tương tự triển khai thí điểm đấu giá biển số xe ô tô) sẽ tạo cơ hội cho nhiều người tham gia, tạo điều kiện để xác định được chính xác giá trị số thuê bao đấu giá theo cơ chế thị trường", Chủ nhiệm Lê Quang Huy nói.

Chủ nhiệm Lê Quang Huy đề nghị được giữ quy định về đấu giá kho số viễn thông như trong dự thảo luật.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật Viễn thông (sửa đổi), việc đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông được thực hiện như sau:

Mã, số viễn thông quy định được niêm yết trực tuyến trên thị trường để tổ chức, cá nhân lựa chọn mã, số đấu giá.

Giá khởi điểm để đấu giá số thuê bao di động được xác định bằng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người theo giá hiện hành của năm liền kề trước thời điểm đấu giá theo công bố của Tổng cục Thống kê tính cho 1 ngày.

Giá khởi điểm để đấu giá mã mạng di động, số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn, số dịch vụ giải đáp thông tin được xác định bằng phí sử dụng 1 năm của mã, số đó.

Trường hợp đấu giá mã mạng di động, số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn, số dịch vụ giải đáp thông tin không thuộc điểm a khoản này do tổ chức, doanh nghiệp đề nghị đấu giá thì giá khởi điểm để đấu giá bằng phí sử dụng 5 năm của mã, số đó.

Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ mã, số viễn thông trúng đấu giá cho người trúng đấu giá. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để người trúng đấu giá sử dụng dịch vụ viễn thông gắn với số thuê bao đã trúng đấu giá;

Mã mạng di động, số thuê bao di động, số dịch vụ tin nhắn ngắn, số dịch vụ giải đáp thông tin sau 2 lần đấu giá không thành thì được phân bổ trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp theo quy định.

Tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp tiền cấp quyền sử dụng bằng phí sử dụng 1 năm của mã, số đó và nộp phí sử dụng mã, số viễn thông theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

ANH PHƯƠNG

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/quoc-hoi-chinh-thuc-thong-qua-luat-vien-thong-sua-doi-se-co-muc-gia-khoi-diem-de-dau-gia-so-thue-bao-di-dong-752784

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại