Phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01 và Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư về công tác đối ngoại

(BTV) Sáng nay (24/11), Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01 ngày 3/3/2022 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 (Đề án số 01) và Chỉ thị số 12 ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới (Chỉ thị số 12) cho lãnh đạo và cán bộ các cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì.Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Hoi_nghi_thuc_hien_de_an_01(1).png

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh

Đây là 2 nội dung quan trọng trong công tác quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Đề án số 01 được ban hành nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược và tầm nhìn của đất nước đã được Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; Chỉ thị số 12 yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung ghi nhận và đánh giá cao nội dung các tham luận; đồng thời làm rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân, đồng chí nêu bật những điểm trọng tâm trong xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện; các nhiệm vụ, giải pháp, phương thức hoạt động, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Hoi_nghi_thuc_hien_de_an_01(3)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn kết luận hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh

Kết luận tại điểm cầu tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đề nghị các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh tích cực hơn nữa trong việc tham mưu công tác đối ngoại Nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động của các Hội hữu nghị Việt Nam với các nước trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh xây dựng các kênh kết nối đa dạng; các Hội, đoàn thể tăng cường nắm bắt, đề xuất xây dựng chương trình các hoạt động đối ngoại; quan tâm công tác tập huấn, trang bị kiến thức liên quan đến công tác đối ngoại, công tác lễ tân, xử lý thông tin trong quá trình triển khai thực hiện công tác đối ngoại... 

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại