Tiếp tục thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động

(BTV) Để đảm bảo việc làm, chính sách phúc lợi cho người lao động, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh các vụ ngừng việc, tranh chấp liên quan đến việc thực hiện pháp luật lao động, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh.

quan_li_lao_dong(1).png

Tiếp tục thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động, cắt giảm lao động, việc làm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, người sử dụng lao động về thủ tục cắt giảm lao động, thực hiện đúng các chế độ, chính sách, bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp; có biện pháp thích hợp để ngăn ngừa, giảm thiểu các tranh chấp lao động, đình công phát sinh trên địa bàn; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Chủ động phối hợp với cơ quan Công an để điều tra, xử lý trách nhiệm hình sự đối với người sử dụng lao động đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn tiếp tục cố tình vi phạm theo quy định của Bộ luật hình sự.

Trần Cường, Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại