Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt

Hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, chiều 25/11, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu đã đến dâng hoa tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt, tại Công viên Hoàng Quốc Việt, thành phố Bắc Ninh.

Toàn cảnh Lễ dâng hương

Dâng hương, dâng hoa tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt - Vị Chủ tịch đầu tiên của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nguyện noi gương đồng chí, ra sức rèn luyện, nâng cao trí tuệ, năng lực công tác, đoàn kết một lòng, hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Trước mắt, phát huy tinh thần dân chủ, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, xây dựng Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước.
Trong suốt gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Hoàng Quốc Việt được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó nhiều trọng trách; đồng chí được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 1950 – 1978. Giữa đồng chí Hoàng Quốc Việt với cách mạng Việt Nam nói chung, với phong trào công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam nói riêng, luôn có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau. Sự trưởng thành, phát triển của đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn gắn liền với sự phát triển lớn mạnh của phong trào công nhân, Công đoàn Việt Nam. Dù bất kỳ ở đâu, với bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng đã cống hiến không mệt mỏi sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung, sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói riêng.

Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại