Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tư pháp

(BTV) Sáng 27/11, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi giám sát tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham gia đoàn có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Thuong_truc_HDND_tinh_giam_sat_so_tu_phap(2)

Toàn cảnh hội nghị giám sát của HĐND tỉnh

         
Năm 2023, Sở Tư pháp đã triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, đóng góp chung vào phát triển kinh tế -xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành Tư pháp. Sở góp ý 147 dự thảo của các Sở, ban, ngành và 47 Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Trung ương, thẩm định 37 lượt dự thảo văn bản QPPL; Ban hành 37 văn bản QPPL (ước đến hết năm, ban hành khoảng 50 văn bản. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh; Toàn tỉnh tổ chức trên 2.500 hội nghị PBGDPL trực tiếp cho hơn 300.000 người tham dự là cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở; xây dựng Mô hình điểm về công tác PBGDPL phục vụ công tác thu hồi, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Công tác quản lý Nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được thực hiện hiệu quả; Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã được quan tâm; Góp phần nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tổ chức.

         
Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến: Việc thực hiện Nghị định số 23 của Chính phủ về chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Trình độ của đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở; Cơ sở, vật chất, trang thiết bị làm việc của đội ngũ cán bộ tư pháp; Công tác phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ…

Thuong_truc_HDND_tinh_giam_sat_so_tu_phap(3)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại hội nghị

         
Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung yêu cầu Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, xác định đúng và trúng nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới trên từng lĩnh vực, đảm bảo theo đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, chất lượng công tác theo dõi, thi hành pháp luật trên địa bàn; Tham mưu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác tư pháp. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, rà soát hệ thống hóa các văn bản QPPL; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc; Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại