Đánh giá tình hình, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

(BTV) Sáng 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương về kiểm điểm, đánh giá tình hình, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Cùng dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

toan_ngna

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh


Đến nay, cả nước đã giải ngân khoảng 461 nghìn tỷ đồng, đạt 65,1%, cao hơn cùng kỳ gần 123 nghìn tỷ đồng; Trong đó, ước giải ngân 11 tháng của 41 Bộ, cơ quan Trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2023 dưới mức trung bình của cả nước đạt khoảng 125 nghìn tỷ đồng, đạt 44,12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước.


Tại Bắc Ninh, đến ngày 24/11, tỉnh đã giải ngân được 4.039 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 49,2% so với Kế hoạch vốn Chính phủ giao đầu năm (trong đó, ngân sách Trung ương giải ngân được hơn 1.600 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 64,2%). Dự kiến đến hết tháng 1/2024, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt khoảng 83,2%.


Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay; Đề xuất, kiến nghị giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2023.


Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần vượt khó, lấy khó khăn, thách thức là động lực để phấn đấu vươn lên, quyết tâm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; Đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Tăng cường phối hợp giữa các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, bảo đảm hiệu quả, thực chất trong xử lý công việc. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong mọi mặt hoạt động đầu tư công. Hoàn thiện chế tài để có công cụ hiệu quả hơn trong xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân hoặc để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

phat_bieu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị. Cùng với đó, tập trung rà soát lại các dự án, đôn đốc, kịp thời phát hiện, hướng dẫn và chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là các dự án trọng điểm. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, Hội đồng hỗ trợ bồi thường GPMB, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ; Xử lý nghiêm các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đầu tư công, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư giải ngân, triển khai các hạng mục thi công, thanh quyết toán sớm các hạng mục đã hoàn thành. Với những đơn vị vi phạm hợp đồng, cần có chế tài xử lý nghiêm để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Chu Oánh, Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại