Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

(BTV) Sáng 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin_trua_pho_biet_luat_dan_chi_o_co_so(2)

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh

         
Hội nghị đã thông qua báo cáo nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nội dung cơ bản của Nghị định số 59, 61/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Phát huy vai trò trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, tổ chức Công đoàn, nhấn mạnh tầm quan trọng trong hoạt động kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân và các quy định chung, soạn thảo, công nhận, tạm ngừng thực hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hương ước, quy ước; Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trong thực hiện hương ước, quy ước.

         
Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại