Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

(BTV) UBND tỉnh vừa có công văn về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2023.

Tin_ngan_hang(1)

Các ngân hàng cần ưu tiên vốn, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh


Trong đó, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đáp ứng cao nhất nhu cầu vốn của nền kinh tế nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân trên địa bàn. Theo dõi chặt chẽ tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất có thể đã đề ra; Chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và định hướng của tỉnh. Chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, tiết giảm chi phí hoạt động, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với cả khoản vay mới và dư nợ hiện hữu


 Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh thực hiện quyết liệt các giải pháp phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2023; Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế; Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan.

Trần Cường, Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại