Tổng kết Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng

Sáng 29/11, Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

TONG_KET_KHOI_THI_DUA_CAC_BAN_CO_QUAN_CUA_DANG(1)

Toàn cảnh hội nghị


Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng gồm 10 đơn vị. Trong năm 2023, các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi dua khen thưởng với các nội dung, tiêu chí phù hợp. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng; Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan và toàn Khối, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị và toàn khối thi đua. Năm 2023, các Ban, cơ quan trong Khối không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, không có việc vi phạm các quy định, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải xử lý kỷ luật; 100% các đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký đầu năm và xếp loại A.

 
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất các hình thức khen thưởng, trong đó, Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được đề xuất nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 2 đơn vị nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 2 đơn vị nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 4 đơn vị nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Phạm Tiến, Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại