Hơn 745 tỷ đồng giải ngân chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội

(BTV) Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển KTXH tại Bắc Ninh, chương trình được triển khai kịp thời và thực chất đi vào cuộc sống, được các cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân đánh giá cao và đồng tình ủng hộ, đón nhận.

NHCS_dap_ung_nguon_von_GQVL(1)

Cán bộ NHCSXH Bắc Ninh nắm bắt tình hình sản xuất của hộ sản xuất


Trong 02 năm thực hiện Nghị quyết, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh được NHCSXH Việt Nam giao 745,5 tỷ đồng để thực hiện các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đối với 4 chương trình gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập và cho vay đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Nghị quyết được ban hành đúng thời điểm, việc triển khai nhanh chóng, kịp thời chính sách cho vay theo Nghị quyết 11 là chiếc phao cứu sinh hữu hiệu giúp doanh nghiệp, người dân có vốn để đầu tư phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, giảm bớt khó khăn sau đại dịch trong bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp, thị trường tài chính biến động, lãi suất cho vay từ các ngân hàng thương mại liên tục tăng cao.


Ngoài ra, Ngân hàng CSXH tỉnh đã triển khai hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022 của Chính phủ lũy kế số tiền hỗ trợ kể từ khi thực hiện chương trình là gần 30 tỷ đồng; Đảm bảo 100% khách hàng đủ điều kiện đều được hỗ trợ kịp thời, khách quan, minh bạch không bị lợi dụng, trục lợi chính sách.

 Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại