Xây dựng chương trình hành động thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực

(BTV) Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại Bắc Ninh, Hội nghị được kết nối từ điểm cầu chính với 11 điểm cầu các Huyện uỷ, Thị ủy, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ với gần 3.000 cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh được triệu tập; tỷ lệ cán bộ tham dự đạt 98,9%. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Quyet_tam_thuc_hien_thang_loi_NQ(1).png

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Bắc Ninh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị:  Cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo Kế hoạch số 117, ngày 3-11-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đặc biệt là triển khai ngay các kết luận chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược, liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo. Việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết phải tiến hành thường xuyên, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng. Ngay sau đợt học tập, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể khẩn trương nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề thiết thực, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết

Quyet_tam_thuc_hien_thang_loi_NQ(5).png

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Tỉnh ủy Bắc Ninh

Cấp ủy các cấp rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2023; đặc biệt năm 2024 - năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cần tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách và mục tiêu, nhiệm vụ. Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến những nội dung của các Nghị quyết Hội nghị theo định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đặc biệt phát huy tinh thần, truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết, yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phát triển để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Quyet_tam_thuc_hien_thang_loi_NQ(7).png

Đồng chí  Phùng Đức Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy  phát biểu  tại điểm cầu Tỉnh ủy Bắc Ninh

Tại Hội nghị, đồng chí  Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các nội dung chính Quy định số 32, ngày 29-11-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh; đồng thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc và vấn đề thực tiễn phát sinh từ cơ sở.

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại