Khai mạc Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

(BTV) Ngày 6/12, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 trọng thể khai mạc kỳ họp thứ 15 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

 

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Các ông, bà: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

toan

toan1

toan_3

Toàn cảnh Kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh: Năm 2023, mặc dù đã thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh và diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới. Với Bắc Ninh, là tỉnh có cơ cấu kinh tế FDI lớn đã bị tác động trực tiếp và bị sụt giảm sâu; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung gặp nhiều khó khăn, tiến độ giải ngân vốn đầu tư thấp, thu hút đầu tư trong nước giảm...đã ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặc dù vậy, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã rất nỗ lực để đạt được một số kết quả tích cực, tạo ra những điểm sáng đổi mới trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Ong_chung

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu khai mạc Kỳ họp

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 nêu rõ: Năm 2023, tỉnh Bắc Ninh đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Trong 17 chỉ tiêu theo kế hoạch có 6 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đạt, 8 chỉ tiêu chưa hoàn thành. Với quyết tâm chính trị, một số điểm sáng được phát huy như: doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 8,5%; Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn vượt 9,5%; Thu hút mới vốn FDI vào các khu công nghiệp vượt 16,7% so kế hoạch. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 60,3% (vượt 15,3% so với kế hoạch và cao hơn 18,5% so với bình quân chung cả nước); Hoàn thành Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh tạo dư địa, không gian phát triển cho tỉnh. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả cải cách hành chính. Tiếp tục đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; Giáo dục đào tạo dẫn đầu cả nước về thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; y tế được đảm bảo cho yêu cầu khám chữa bệnh; thể thao thành tích cao đạt kết quả tốt; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, trong năm còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, nhiều chỉ tiêu chưa hoàn thành. Tổng sản phẩm (GRDP) giảm 9,28% so với năm 2022; Việc điều tiết hạn mức sử dụng đất đối với cấp huyện chưa phù hợp, khó khăn cho công tác triển khai các dự án; Công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. Tiến độ các dự án công trình chậm; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Việc triển khai các dự án BT, đấu giá quyền sử dụng đất, dự án đô thị, dự án đối ứng BT chậm (đây cũng là nguyên nhân chính thu tiền sử dụng đất rất thấp). Ô nhiễm môi trường còn phức tạp, đặc biệt là ô nhiễm không khí, nước thải sinh hoạt, nước thải làng nghề. Xây dựng nông thôn mới nâng cao chưa đạt kế hoạch đề ra.

Năm 2024, tỉnh Bắc Ninh  đặt mục tiêu Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 5-6% so với năm 2023; thu nhập bình quân đầu người 78 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên 75 triệu USD; Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 70 nghìn tỷ đồng; thu hút FDI đạt 1,1 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước trên 31nghìn tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%. Cùng với đó là các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm, 3 quyết tâm chính trị và các mục tiêu đặt ra.

Đồng thời nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị; quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

 Ong_TUan_PCT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tại kỳ họp, các thành viên UBND tỉnh đã trình bày các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh bao gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024;Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023; Xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Kết quả công tác kiểm sát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh; Kết quả công tác xét xử năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh; Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về tham gia xây dựng, giám sát chính quyền và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh. Tờ trình về ban hành Quy định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kỳ họp cũng nghe Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại