Họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh

(BTV) Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH).

NHCS_tong_ket_2023(1)

Toàn cảnh hội nghị


Năm 2023, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH tỉnh tăng trưởng 17,1%. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 514 tỷ đồng, đứng thứ 15/63 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Hoàn thành hơn 128 % kế hoạch tăng trưởng được giao, chiếm tỷ lệ 13,13% tổng nguồn vốn. Tổng doanh số cho vay đạt trên 1.200 tỷ đồng, với hơn 23.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 4.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng được giao với trên 78.000 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ, đây là năm có doanh số tăng trưởng lớn nhất qua các thời kỳ.

NHCS_tong_ket_2023(2)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu tại hội nghị


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đánh giá cao nỗ lực của toàn đơn vị về công tác tín dụng chính sách, các chỉ tiêu về tín dụng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, chất lượng tín dụng được giữ vững, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách tham gia sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, yêu cầu Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40 Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các chương trình tín dụng chính sách; Đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng chính sách, phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đặc biệt luôn duy trì, giữ vững vị trí thứ 15/63 tỉnh, thành cả nước về nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác tiếp tục rà soát nhận diện đúng đối tượng thụ hưởng để thực hiện giải ngân kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại