Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh

(BTV) UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030.

QUAN_TAM_CHAM_LO_CHO_TRE_EM_KHUYET_TAT(1)

Các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, chăm lo tới trẻ em 

          Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch phấn đấu 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng. 100% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích; Được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, tại các cơ sở trợ giúp xã hội, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ phù hợp.

          UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì chỉ đạo, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện kế hoạch, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em mồ côi. Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em mồ côi. Chú trọng phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện và liên tục; Phát triển dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi để trẻ chăm sóc nuôi dưỡng, chăm sóc thay thế phù hợp và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu để phát triển toàn diện.

Anh Nguyên, Nguyễn Hạnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại