Bắc Ninh phấn đấu đến 2025 có thêm 200 sản phẩm được công nhận OCOP

(BTV) Là chương trình kinh tế khu vực nông nghiệp nông thôn theo hướng phát triển nội sinh để nâng cao giá trị cho sản phẩm địa phương, sau hơn 5 năm triển khai, Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các cấp, ngành và các chủ thể, tạo ra nhiều sản phẩm OCOP chất lượng tốt, được thị trường đón nhận.

PS_Lan_toa_gia_tri_san_pham_OCOP_tai_Hoi_Lim(1)

Sản phẩm OCOP ngày càng được người tiêu dùng yêu thích


Toàn tỉnh hiện đã công nhận 167 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Chương trình đã khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của các địa phương về sản phẩm đặc sản, làng nghề gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu và văn hóa truyền thống để gia tăng giá trị sản phẩm, góp phần bảo tồn, phát huy các làng nghề truyền thống, giá trị văn hóa để phát triển kinh tế nông thôn. Các sản phẩm OCOP của tỉnh cơ bản phát huy tốt giá trị trên thị trường. Giai đoạn 2022 - 2025 Bắc Ninh đặt mục tiêu: Phấn đấu ít nhất 200 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên được công nhận, ít nhất có 2 sản phẩm OCOP đạt 5 sao. Mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 25 sản phẩm OCOP được công nhận; Ít nhất có 20% chủ thể OCOP là HTX và 30% chủ thể là doanh nghiệp; Ít nhất 30% làng nghề có sản phẩm OCOP; 40% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại. Xây dựng 3 mô hình thí điểm sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng gắn với hình thành phát triển chuỗi sản phẩm OCOP, đó là: Mô hình sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát triển văn hóa phi vật thể tại khu Viêm Xá, phường Hòa Long (thành phố Bắc Ninh); Du lịch trải nghiệm thực tế nghề gốm Phù Lãng, xã Phù Lãng (thị xã Quế Võ); Du lịch trải nghiệm thực tế nghề làm Tranh dân gian Đông Hồ, phường Song Hồ (thị xã Thuận Thành).

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại