Đến năm 2025 toàn tỉnh có thêm 45-50 trang trại ứng dụng công nghệ cao

(BTV) Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 200 trang trại đạt tiêu chí theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

trang_trai_ung_dung_cong_nghe_cao(1).png

Toàn tỉnh có 200 trang trại đạt tiêu chí theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

          Trong đó, có 43 trang trại trồng trọt, 90 trang trại chăn nuôi, 24 trang trại thủy sản và 43 trang trại tổng hợp. Có 40% tổng số trang trại thực hiện ứng dụng công nghệ cao; 25 trang trại tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; 17 trang trại sản xuất tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, VietGAP. Nhiều chủ trang trại đã chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị tiên tiến…góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động khu vực nông thôn. Giai đoạn 2019 - 2023, toàn tỉnh đã tổ chức nhiều Hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho gần 3.300 lượt hộ nông dân; hỗ trợ kinh phí trên 45 tỷ đồng cho các trang trại đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tích tụ ruộng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 23 trang trại.

          Thời gian tới, Ngành NN&PTNT phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các địa phương, tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch các vùng phát triển kinh tế trang trại và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ trang trại đủ điều kiện. Chú trọng liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trang trại, phấn đấu đến năm 2025 có thêm từ 45-50 trang trại ứng dụng công nghệ cao, từ 30-35 trang trại liên kết theo chuỗi giá trị; từ 5-8 sản phẩm của các trang trại tham gia Chương trình OCOP của tỉnh.

Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại