Nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng khóa XIII

(BTV) Sáng 21/3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024. Các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.

vlcsnap_00014

Toàn cảnh hội nghị


Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy định số 114, ngày 11-7-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131, ngày 27-10-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132, ngày 27-20-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.


Đồng chí Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt Chỉ thị số 23, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 24, ngày 13-7-2023 của Bộ Chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng…

vlcsnap_00015

vlcsnap_00013

Các đại biểu dự hội nghị


Cũng tại hội nghị, các đại biểu xem phóng sự giới thiệu 19 văn bản (gồm 02 Nghị quyết, 06 Chỉ thị, 05 Kết luận, 06 Quy định). Các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII được học tập, quán triệt tại Hội nghị này là những vấn đề rất quan trọng, cụ thể hóa đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa-giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng và đặc biệt là lĩnh vực xây dựng đảng. Đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước cũng như của tỉnh trong thời gian tới.


Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức hưởng ứng phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024  do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chức năng phát động. Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa những chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 05/7/2024.


Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh: Đây là nội dung hết sức quan trọng góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào vào cuộc sống, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, then chốt nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII một cách hiệu quả, đề nghị cấp ủy các cấp chỉ đạo, tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới; Chủ động rà soát, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành trước ngày 20/4/2024; Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh việc tuyên truyền, đặc biệt phát huy tinh thần, truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết, yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phát triển để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; Tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã đề ra.

vlcsnap_00011

vlcsnap_00012

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại hội nghị


Đối với Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung đề nghị Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan thông tin đại chúng và các ngành thành viên tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Qua Cuộc thi sẽ tạo nguồn và phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, hình thành nguồn sản phẩm phong phú có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại