Ban VHXH giám sát công tác đào tạo lái xe Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

(BTV) Sáng 22/3, Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tình hình đào tạo, sát hạch lái xe tại Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lái xe Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (T07), thị xã Thuận Thành.

ban_vhxh_giam_sat_cong_tac_dao_tao_lai_xe(1)
Đoàn giám sát khảo sát quy trình đào tạo lái xe của Trung tâm

Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lái xe Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân hiện đang đào tạo lái xe cơ giới đường bộ các hạng: A1, B11, B2, C và nâng hạng D, FC theo chương trình đào tạo của Bộ Giao thông vận tải. Hiện Trung tâm có 135 giáo viên, trong đó có 124 giáo viên dạy thực hành, 11 giáo viên dạy lý thuyết. Về cơ sở vật chất, có các phòng học lý thuyết, học cabin điện tử, thực tập bảo dưỡng sửa chữa... với hệ thống xe tập lái đủ tiêu chuẩn ở các hạng, có 01 sân tập lái diện tích hơn 13.000 m2 được bố trí hình liên hoàn phù hợp với tiêu chuẩn. Từ năm 2021 - 2023, Trung tâm đã đào tạo cho 5.472 học viên, đến nay, có 5.048 học viên được cấp chứng chỉ, 4.720 học viên được cấp Giấy phép lái xe. Tuy nhiên, do hiện nay chưa có sân sát hạch nên ảnh hưởng đến việc chủ động trong công tác thu hút hồ sơ đầu vào và công tác tổ chức thi sát hạch của Trung tâm. Qua giám sát thực tế và nghe báo cáo tình hình hoạt động, các thành viên trong đoàn đề nghị Trung tâm giải trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến: Mức thu học phí và các khoản khác; Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển sinh; Tập huấn cho giáo viên; Công tác quản lý, kiểm soát giờ dạy đối với thực hành; Đánh giá mức độ phù hợp của các nội dung trong chương trình đào tạo; Công tác phối hợp với các ban, ngành và địa phương...

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Nguyễn Xuân Cường ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác đào tạo lái xe những năm qua của Trung tâm. Thời gian tới, đề nghị Trung tâm tiếp tục quan tâm đến vấn đề đạo đức, chất lượng đội ngũ giáo viên. Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy lái xe. Nâng cao chất lượng của học viên, nhất ý thức học tập, ý thức tham gia giao thông, xử lý tình huống giao thông. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, đào tạo lái xe. Đề nghị Trung tâm phối hợp với cơ quan thẩm quyền hoàn tất các điều kiện, thủ tục để  sớm có sân sát hạch lái xe, tạo điều kiện cho Trung tâm và đáp ứng nhu cầu của người dân.
Hữu Vang, Phạm Quý

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại