Giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2024

(BTV) Chiều 12/4, Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức giao ban trực tuyến công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Truc_tuyen_PCPNN

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh


Năm 2023, các tổ chức PCPNN đã viện trợ 228,7 triệu USD trải đều hầu hết các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội. Theo đánh giá, các tổ chức PCPNN hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước; Tăng cường phối hợp với các cơ quan Việt Nam để xây dựng kế hoạch tài trợ, góp phần giảm bớt những khó khăn về kinh tế, an sinh, xã hội, đặc biệt tại các vùng, địa phương có nhiều khó khăn cũng như thúc đẩy quan hệ đối ngoại nhân dân...


Tại Bắc Ninh, trên địa bàn tỉnh hiện có 21 tổ chức phi chính phủ đã đăng ký hoạt động, trong đó, 07 tổ chức đang hoạt động với tổng số 07 chương trình viện trợ dự án, phi dự án đã và đang được triển khai, với tổng giá trị giải ngân trong năm 2023 đạt hơn 312 nghìn USD. Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các cơ quan chức năng liên quan luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án PCPNN được hoạt động tốt nhất.


Trên cơ sở các ý kiến tham luận của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng ghi nhận, đánh giá cao; Đồng thời, đề nghị các cơ quan, ban, bộ, ngành, Trung ương và địa phương tiếp tục đổi mới, làm tốt công tác tham mưu, tăng cường hiệu quả công tác quản lý vận động các tổ chức PCPNN; Tăng cường phối hợp trong vận động, tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện các khoản viện trợ.


 Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý và sử dụng các khoản viện trợ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện theo quy định, đồng thời, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện các thủ tục tiếp nhận, phê duyệt khoản viện trợ đúng quy định. Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường và chia sẻ thông tin với các tổ chức PCPNN để kêu gọi viện trợ ở các lĩnh vực ưu tiên như lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cho doanh nghiệp trong nước, giải quyết các vấn đề xã hội và đào tạo nghề nghiệp. Các Sở, ban, ngành chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, tạo điều kiện cho các dự án PCPNN hoạt động hiệu quả, qua đó, góp phần để công tác PCPNN ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thu Hằng, Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại