Hội nghị đánh giá dự án Capa Việt 3

(BTV) Chiều 17/4, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Độc lập các vấn đề môi trường CHLB Đức tổ chức hội nghị đánh giá kết quả đạt được của dự án Capa Việt 3. Đây chính là cơ sở để Bắc Ninh có một đánh giá tổng thể chi tiết về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh hiện nay, là tiền để để xây dựng chính sách về chiến lược bảo vệ môi trường của tỉnh.

hoi_nghi_danh_gia_capa_viet(1)

Toàn cảnh hội nghị

Qua 3 năm thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh đã phối hợp với Viện Độc lập các vấn đề môi trường CHLB Đức hoàn thành Dự án Xây dựng tiềm năng và kết cấu hạ tầng cho việc xây dựng bản đồ ô nhiễm đất tại Việt Nam, thông qua ví dụ tại tỉnh Bắc Ninh vào năm 2020, có tên là dự án CapaViet1; Năm 2021 triển khai Capa Việt 2 trong dự án “Xử lý thực tế dữ liệu từ sổ đăng ký ô nhiễm đất tại tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở đó, từ năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với Viện Độc lập các vấn đề môi trường CHLB Đức triển khai thực hiện dự án dự án Capa Viet3 về Xác định biện pháp để xử lý ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp Châu Khê. Sau 02 năm triển khai thực hiện, đến nay dự án CapaViet 3 đã hoàn thành và thu được những kết quả ấn tượng. Sau khi điều tra, phân loại những điểm có nguy cơ ô nhiễm, dự án đã tiến hành khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu và tiến hành lấy mẫu đất, mẫu nước, phân tích để đánh giá nguy cơ ô nhiễm. Các chuyên gia thực hiện dự án đã dựa trên những kết quả thu được để đề xuất những giải pháp khắc phục và xử lý ô nhiễm đất và nước tại Cụm công nghiệp Châu Khê.

Tân Trung – Văn Công

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại