Ký kết phối hợp thực hiện chính sách tín dụng với người chấp hành xong án phạt tù

(BTV) Chiều 19/4, Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp thực hiện tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

ky_ket_phoi_hop_thuc_hien_chinh_sach_tin_dung_voi_nguoi_chap_hanh_xong_an_phat_tu_ok(1)

Toàn cảnh hội nghị

         
Theo chương trình ký kết, Công an tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp trong phổ biến, tuyên truyền về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh; Thực hiện cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù theo quy định, bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện vay vốn; Thực hiện các giải pháp nhằm hướng dẫn người vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn; Đồng thời phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Công an các huyện, thành phố chủ động tổng hợp, lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn làm căn cứ để Ngân hàng CSXH nơi cho vay giải ngân nguồn vốn bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng.

           
Việc ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù giữa Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh và Công an tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn vay ưu đãi của Chính phủ, từ đó ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

         
Đến nay, Ngân hàng CSXH tỉnh đã giải ngân 5,2 tỷ đồng cho 59 đối tượng người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn này đã hỗ trợ cho người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế- xã hội.

Văn Công, Nguyễn Hạnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại