Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024

(BTV) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”.

huong_ung_nuoc_sach_vsmt.pnj

Đoàn viên thanh niên Bắc Ninh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và VSMT

          
Để hưởng ứng Tuần lễ, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tiến hành tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Ra quân tu sửa công trình cấp nước sinh hoạt, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại hộ gia đình và địa bàn công cộng; Huy động toàn dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tại địa phương. Nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học có thể tổ chức các sự kiện truyền thông, hoạt động truyền thông trực tiếp trong trường học hoặc lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 vào các bài giảng trong các tiết học.

Anh Nguyên, Nguyễn Hạnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại