Bắc Ninh thu ngân sách tháng 4 tăng 19,1% so với cùng kỳ

(BTV) Tháng 4, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 2140 tỷ đồng; Tăng 19,1% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 13.400 tỷ đồng, bằng 43% dự toán năm và tăng 13,2% so với cùng kỳ.

THU_NGAN_SACH_T4(3)

Thu ngân sách của Bắc Ninh tháng 4 tăng 19,1% so với cùng kỳ


Cụ thể: Thu nội địa tháng 4 ước đạt hơn 1.490 tỷ đồng; Thu từ Hải quan ước đạt hơn 650 tỷ đồng. Trong thu nội địa, đa số các khoản thu có tỷ lệ thực hiện dự toán cao và tăng so với cùng kỳ, như: Thu từ doanh nghiệp địa phương, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thu thuế ngoài Nhà nước, thu thuế thu nhập cá nhân, thu phí và lệ phí.


Về chi ngân sách địa phương, tổng chi ngân sách địa phương tháng 4 ước đạt 1.207 tỷ đồng, tăng 47,6% so với tháng trước và tăng 28% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt 500 tỷ đồng. Chi thường xuyên 707 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 13.400 tỷ đồng, bằng 43% dự toán năm và tăng 13,2% so với cùng kỳ. Các nhiệm vụ chi ngân sách địa phương được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

 Hoa Tâm, Lê Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại