Đánh giá tiến độ xây dựng, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(BTV) Sáng 20/5, tại UBND tỉnh, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng, tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Hop_du_an_Nong_nghiep(6)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn k​​​​​​ết luận Hội nghị

Tính đến ngày 15/5/2024, Sở NN&PTNT đang tiếp tục triển khai công tác đầu tư 59 dự án, trong đó có 48 dự án sử dụng 100% vốn ngân sách tỉnh, 02 dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và 09 dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu, với tổng mức đầu tư hơn 6.621 tỷ đồng. Trong tổng số 48 dự án đang sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh có 07 dự án đã quyết toán; 23 dự án đã hoàn thành chưa được phê duyệt toán; 16 dự án chuyển tiếp hoặc hết thời gian thực hiện dự án; 02 dự án được khởi công mới và chuẩn bị đầu tư.

Về tiến độ giải ngân, năm 2024, toàn ngành NN&PTNT được bố trí vốn gần 320 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/5/2024 đã giải ngân được gàn 73 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch. Ngành đặt mục tiêu đến tháng 9/2024 sẽ giải ngân được trên 50% kế hoạch và hết tháng 12/2024 sẽ hoàn thành kế hoạch giải ngân. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực NN&PTNT thời gian quan còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc lập chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án ở một số địa phương chậm dẫn đến thời gian thực hiện dự án chậm, không đạt tiến độ đề ra; một số công trình đã hoàn thành từ lâu nhưng chưa tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng...

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: Đánh giá chung, các dự án của ngành Nông nghiệp không gặp nhiều khó khăn như các dự án thuộc lĩnh vực khác, vì vậy, các chủ đầu tư cần tập trung cao nhất, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành giải ngân ở mức cao nhất. Đồng chí đề nghị Sở NN&PTNT khẩn trương rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của từng dự án, công trình. Trên cơ sở đó, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, phân công lãnh đạo Sở, các đơn vị liên quan phối hợp, chỉ đạo các chủ đầu tư làm việc cụ thể với các Sở, ngành, địa phương liên quan để kịp thời tháo gỡ hoặc kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ.

Đối với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện thực hiện đảm bảo chặt chẽ ngay từ ban đầu, xác định rõ nguồn gốc, diện tích, đơn giá, phương án tái định cư, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, bám sát các quy hoạch phân khu khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai, phân kỳ sử dụng đất một cách phù hợp, hiệu quả; thực hiện đúng quy định về đánh giá tác động môi trường khi triển khai các dự án. Các dự án đang được triển khai cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, vật lực, trang thiết bị, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đặc biệt, hạn chế tối đa việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung thiết kế, kinh phí đầu tư, gia hạn thời gian thi công. Đối với các dự án, công trình đã hoàn thành khối lượng, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm thanh quyết toán theo quy định, sớm đưa các công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại